Άκουε πολλά, λάλει καίρια.

ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ
  • Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Κάρτα Αναπηρίας και Λειτουργικότητας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Κάρτα Αναπηρίας και Λειτουργικότητας»

Η Κάρτα Αναπηρίας και Λειτουργικότητας «αποτελεί ένα σύγχρονο,διεθνές, παγκοσμίως αποδεκτό και εγκεκριμένο σύστημα ταξινόμησης και αξιολόγησης της Αναπηρίας», όπως επί λέξει αναφέρεται σχετικά στην ιστοσελίδα του υπουργείου σας. Βασίζεται στην αξιολόγηση των σωματικών βλαβών, της απόδοσης του ατόμου, των δραστηριοτήτων, της καθημερινής ζωής και της συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή.

‘Εχει πολλαπλές εφαρμογές: 1. ως κλινικό εργαλείο ( για την αξιολόγηση των αναγκών, το συνδυασμό θεραπειών κ.ά.), 2. ως εργαλείο κοινωνικής πολιτικής (για το σχεδιασμό της κοινωνικής ασφάλισης), 3. ως ερευνητικό εργαλείο (για τη μέτρηση εκβάσεων, της ποιότητας ζωής και των περιβαλλοντικών παραγόντων), 4. ως στατιστικό εργαλείο (για τη συλλογή και καταγραφή στοιχείων), και, 5. ως εκπαιδευτικό εργαλείο (για το σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών).

Αν και υπάρχει σχετική ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και ολοκληρωμένη μελέτη εφαρμογής της από το 2006 και το πληροφοριακό σύστημα που θα την υποστηρίξει από το 2008, η κάρτα αναπηρίας και λειτουργικότητας δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί και τεθεί σε παραγωγική λειτουργία. Ως αποτέλεσμα, τα ΑΜΕΑ γενικώς ταλαιπωρούνται στα  ΚΕΠΑ, στερούμενα τα δικαιώματα και την απόδοση ανθρώπινης αξιοπρέπειας που προβλέπονται από την ίδια την πολιτεία˙ οι ασάφειες ταξινόμησης της αναπηρίας εξακολουθούν να υπάρχουν και  η πολιτεία αποκλείεται από πολύτιμα στοιχεία, απαραίτητα στην οργάνωσή της. Επιπλέον, εφόσον υπάρξει σύνδεση της κάρτας με τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι συναλλαγές των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες θα απλοποιηθούν και η πολιτεία θα αποκτήσει πλήρη έλεγχο των εφαρμογών τους, με δημοσιονομικό και οργανωτικό  όφελος και των δύο πλευρών σε πολλαπλά επίπεδα.

Για όλα τα παραπάνω ερωτάται ο υπουργός:

1. Γιατί η Κάρτα Αναπηρίας και Λειτουργικότητας δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί, δεν λειτουργεί και δεν συνδέεται με τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες ώστε, το μεν κράτος να λειτουργήσει  με οργανωτικά και δημοσιονομικά οφέλη σύμφωνα με το σχετικό παγκόσμιο σύστημα, τα δε ΑΜΕΑ να έχουν αξιοπρεπή αντιμετώπιση με απλούστερη και βέβαιη απολαβή των διευκολύνσεων που προβλέπει γι’ αυτά η Πολιτεία;
2. Προβλέπεται η σύνδεση της κάρτας με αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες προς όφελος του κράτους και των ΑΜΕΑ και εάν ναι, πότε προσδιορίζεται χρονικά η θεσμοθέτηση, η λειτουργία και η σύνδεση της Κάρτας Αναπηρίας και Λειτουργικότητας με τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες;

Ο ερωτών βουλευτής

Σπύρος Λυκούδης

 

Ενδιαφέροντα άρθρα

23.05.2023

Μετά τον αντιμνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ, τι; του Γ. Βούλγαρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22.05.2023

Το τέλος του καιροσκοπικού ριζοσπαστισμού, του Β. Βαμβακά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
31.05.2022

Μεταπολιτική, μεταδημοκρατία, μετακόμματα, του Γ. Σιακαντάρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK