Άκουε πολλά, λάλει καίρια.

ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ
  • Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Αναστολή διάταξης για χορήγηση χρονοεπιδόματος σε γιατρούς του ΕΣΥ


Σύμφωνα με την παράγραφο 34 του άρθρου 9 του Ν.4057/14-03-2012 : «Δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση σε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. μπορούν να διορισθούν, εφόσον επιλεγούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε άλλη θέση του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς να θεωρείται ότι ο διορισμός τους εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 υπό την προϋπόθεση προγενέστερης ή ταυτόχρονης με το διορισμό παραίτησής τους από την θέση που κατέχουν».
Στο αρ. 28992/21.03.2012 σε έγγραφό του με θέμα «Εφαρμογή διάταξης Ν. 4057/14-3-12» που απευθύνεται στους Δ/τες Υ.ΠΕ και κοινοποιείται στους Δ/τες των Νοσοκομείων, στη Γεν Δνση Υπηρεσιών Υγείας και στη Γεν Δ/νση Οικονομικών, ο Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ κ. Πολύζος αναφέρει:«Από την ερμηνεία της ανωτέρω διάταξης συνάγεται ότι για όσους διορίζονται ή προσλαμβάνονται με τις παραπάνω προϋποθέσεις εξακολουθεί να υφίσταται η ίδια εργασιακή και μισθολογική σχέση με τα ίδια δικαιώματα καθότι δε θεωρείται νέα πρόσληψη».
Παρόλα αυτά, σε γιατρούς του ΕΣΥ που έκαναν χρήση της διάταξης αυτής και διορίσθηκαν σε άλλο Νοσοκομείο με ταυτόχρονη παραίτηση από το προηγούμενο, τα νοσοκομεία υποδοχής αρνούνται να καταβάλουν το χρονοεπίδομα το οποίο ήδη ελάμβαναν στη προηγούμενη θέση τους εφαρμόζοντας έγγραφο του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους (28/2/2012 Αρ. Πρωτ. 2/11536/0022) σύμφωνα με το οποίο μετά την 01/07/2011 κατ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν.3986/2011 αναστέλλεται η χορήγηση επιδόματος χρόνου προϋπηρεσίας σε γιατρούς του ΕΣΥ.
Δεδομένου ότι:
η χορήγηση του ήδη λαμβανομένου χρονοεπιδόματος δεν αποτελεί μισθολογική εξέλιξη,
η υπηρεσία των γιατρών αυτών είναι συνεχής,
η επίσημη ενημέρωση πριν τον διορισμό τους από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα διαβεβαίωνε ότι εξακολουθεί να υφίσταται η ίδια εργασιακή και μισθολογική σχέση με τα ίδια δικαιώματα,
και επειδή με αυτές τις συνθήκες γιατροί με μεγάλη προϋπηρεσία στο ΕΣΥ δεν θα έκαναν χρήση μιας διάταξης που θα μείωνε δραματικά τις αποδοχές τους,

Ερωτώνται οι Υπουργοί:


Προτίθεστε να προβείτε άμεσα σε ενέργειες για νομοθετική ρύθμιση του θέματος, προκειμένου να αρθεί αυτή η αδικία;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ

Εδώ μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις των Υπουργών

Ενδιαφέροντα άρθρα

23.05.2023

Μετά τον αντιμνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ, τι; του Γ. Βούλγαρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22.05.2023

Το τέλος του καιροσκοπικού ριζοσπαστισμού, του Β. Βαμβακά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
31.05.2022

Μεταπολιτική, μεταδημοκρατία, μετακόμματα, του Γ. Σιακαντάρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK