Άκουε πολλά, λάλει καίρια.

ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ
  • Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Προβλήματα στη λειτουργία του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)

Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα, το Υπουργείο Παιδείας συστηματικά καθυστερεί στη διαδικασία αναγνώρισης με αποτέλεσμα χιλιάδες απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή και συνδεδεμένων κολεγίων να μη μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, να μη μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για πρόσληψη στο δημόσιο τομέα και να στερούνται των αντίστοιχων επιδομάτων (π.χ. επίδομα Πτυχίου, προαγωγή σε διευθυντικές θέσεις κ.λπ.). Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισημάνει την υπερβολική καθυστέρηση στη διαδικασία αναγνώρισης με σχετικές επιστολές του προς τον Υπουργό Παιδείας στις 25/5/2015 αλλά και στις 5/9/2015, ενώ από δημοσιεύματα στον τύπο πληροφορούμαστε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να επιπλήξει το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας για παράβαση των προβλεπόμενων χρονικών ορίων που ορίζουν η ελληνική και η κοινοτική νομοθεσία. Σε περίπτωση δε συνέχισης της καθυστέρησης η χώρα μας απειλείται με οριστική καταδίκη και επιβολή προστίμου.
Πληροφορηθήκαμε επίσης από δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο ότι προ ολίγων ημερών ανεστάλη (για 2η φορά εντός του 2015) η λειτουργία του ΣΑΕΠ που αποτελεί συλλογικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας, ως αποτέλεσμα της μετονομασίας και της διάσπασης υπουργείων τα οποία ως γνωστόν συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους στο συμβούλιο.
Ας σημειωθεί πως ακόμα και όταν μετά από πολύμηνες καθυστερήσεις χορηγηθεί η επαγγελματική ισοδυναμία πολλοί Δημόσιοι Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Επαγγελματικοί Σύλλογοι, καθώς και άλλοι Φορείς Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την απασχόληση, δε δέχονται την απόφαση του ΣΑΕΠ αντιτείνοντας της ανάγκη ύπαρξης ακαδημαϊκής αναγνώρισης και από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώριση Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) με αποτέλεσμα να μην αποδίδουν στους κατόχους των πτυχίων τα όσα η νομοθεσία ορίζει.
Το Ποτάμι είναι υπέρ της ύπαρξης καθαρών κανόνων στην αγορά εργασίας και στην πιστοποίηση των προσόντων. Για το λόγο αυτό πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση στο θέμα με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και να μην εξαρτάται η εφαρμογή της νομοθεσίας από τη διοίκηση της εκάστοτε υπηρεσίας/οργανισμού.
Βάσει των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του ΣΑΕΠ ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων πανεπιστημίων και συνδεδεμένων κολεγίων; Πότε πρόκειται να εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ με την απόφαση συγκρότησης του ΣΑΕΠ; Ποια υπουργεία και επαγγελματικές οργανώσεις έχουν ορίσει όπως προβλέπεται, εκπρόσωπο για συμμετοχή στο ΣΑΕΠ και ποια ακόμη όχι;
2. Πόσες αιτήσεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα για αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αποφοίτων πανεπιστημίων και των κολεγίων ενώπιον του ΣΑΕΠ τόσο για πρώτα πτυχία όσο και για μεταπτυχιακούς τίτλους; Πόσες από τις αιτήσεις αντίστοιχα έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου και πόσες καθυστερούν στη διαδικασία εξέτασης λόγω της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών; Πόσες υποθέσεις υπάρχουν που να έχουν εκδοθεί αποφάσεις αρνητικές, πόσες θετικές και σε πόσες περιπτώσεις έχουν δοθεί αντισταθμιστικά μέτρα; Σε περίπτωση αντισταθμιστικών μέτρων, έχουν οριστεί εξετάσεις των μαθημάτων που ορίζονται από τις επιτροπές και με ποια διαδικασία;
3. Πόσες υποθέσεις χορήγησης επαγγελματικής ισοδυναμίας υπάρχουν για:
α) Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων με βάση την Οδηγία 2005/36/ΕΚ που αφορά τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή εκείνα που χρειάζονται άδεια ασκήσεως, όπως του πολιτικού μηχανικού ή του δικηγόρου ή του ψυχολόγου;
β) Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης για τους κατόχους πτυχίων από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, δηλαδή πτυχίων σε γνωστικά αντικείμενα που οδηγούν σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα όπως για παράδειγμα η Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Πληροφορική, η Ναυτιλία κ.λπ.
4. Ποιες ενέργειες προτίθεστε να αναλάβετε προκειμένου να βελτιωθούν οι χρόνοι και οι διαδικασίες του ΣΑΕΠ για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών των αιτούντων;

Οι ερωτώντες βουλευτές                                            

Ιάσονας Φωτήλας – Αχαΐας
Σπύρος Λυκούδης – Α΄ Αθηνών
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

Ενδιαφέροντα άρθρα

23.05.2023

Μετά τον αντιμνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ, τι; του Γ. Βούλγαρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22.05.2023

Το τέλος του καιροσκοπικού ριζοσπαστισμού, του Β. Βαμβακά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
31.05.2022

Μεταπολιτική, μεταδημοκρατία, μετακόμματα, του Γ. Σιακαντάρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK