Άκουε πολλά, λάλει καίρια.

ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ
  • Βίντεο

Είμαι υπέρ της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα

Συνέντευξη στο Action24 και στον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά