Άκουε πολλά, λάλει καίρια.

ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ
  • Ηχητικά

Ραδιοφωνική συνέντευξη στον Αθήνα 9,84

(ΑΘΗΝΑ 9.84, 11.07.2014)