Άκουε πολλά, λάλει καίρια.

ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ
  • Ηχητικά

Ραδιοφωνική συνέντευξη στον Σπ. Χαριτάτο

(Αlpha, 4.11.2013)