Άκουε πολλά, λάλει καίρια.

ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ

Ομιλία στο Περιστέρι

Εκδήλωση των ΜΕΤΑρρυθμιστών για τη δημοκρατία και την ανάπτυξη.
Ομιλία Σπύρου Λυκούδη στο Περιστέρι (Φανάρι: Σολωμού 63, Περιστέρι)