Άκουε πολλά, λάλει καίρια.

ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ

Βήμα FM

Συνέντευξη στον ΒΗΜΑ FM και στους στους Βασίλη Χιώτη, Νότη Παπαδόπουλο και Γιώργο Παπαχρήστο.
Ακούστε την συνέντευξη και διαβάστε το κείμενο εδώ