Άκουε πολλά, λάλει καίρια.

ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ

Κοινωνία ώρα mega
Συμμετοχή στην εκπομπή "κοινωνία ώρα mega" (06.45-10.00) 

με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Καμπουράκη 

και Γιώργο Οικονομέα