Άκουε πολλά, λάλει καίρια.

ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ

Ομιλία-Συζήτηση

Ομιλία-Συζήτηση στην Τρίπολη, στο Οινοποιείο Σπυρόπουλου Αρτεμίσιο (Αρχ. Μαντινεία Ν. Αρκαδίας, Τρίπολη).